Bestyrelse

Sengeløse Badminton Tennis og Fitness

Bestyrelse, revisor og udvalg

B = Badmintonudvalg, T = Tennisudvalg, F = Fitnessudvalg)

Formand

Gitte Sandstrøm (B)

Lindevej 6

2630 Taastrup

Tlf.: 45 28 91 29 74

gittesandstrom@yahoo.dk


Michael Smedengaard (T, F)

Bruunsvej 4

2630 Taastrup

Tlf.: 45 41 66 39 33

michael@smedengaard.dk


Mette Starup (B)

Ole Rømers Vej 60

2630 Taastrup

Tlf.: 45 30 82 76 30

mette@starup-hansen.dk


Ole Holm (F)

Vintoften 34

2630 Taastrup

Tlf: 45 40 19 52 87

oleholm@mail.dk


Kasserer Claus Barslund

Ole Rømers Vej 71

2630 Taastrup

Tlf.: 45 20 33 48 28


Suppleant

Rasmus Stilling (T, F)

Kirkestien 52a, Sengeløse

2630 Taastrup

Tlf.: 45 28 19 89 89

rasmus@aluproff.dk


Revisor Inger Rasmussen

Midtervej 1 A

2630 Taastrup

Tlf.: 45 30 50 61 50

irorasmussen@gmail.com


Revisorsuppleant Jesper Starup 

Ole Rømers Vej 60

2630 Taastrup

Tlf.: 45 50 50 76 30

jesper@starup-hansen.dkDesuden deltager John Bilenberg i Fitnessudvalg